Valódi részvételt a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésében!

Civilek nyílt levélben kifogásolják, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési folyamatában a “civilek” részvétele pusztán formalitás.


Nyílt levél

Dr. Rákosi Judit
projektigazgató
ÖKO ZRt.

Tisztelt Igazgató Asszony,
Kedves Judit!

A július 2-i Közép-Duna fórumon hangot adtunk annak a civil félelmünknek, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési folyamatában a “civilek” részvétele pusztán formalitás. Ezt támasztja alá, hogy a kormány elé kerülő tervet a civilek gyakorlatilag nem észrevételezhetik, hiszen ennek legfeljebb csak részletei készülnek el a július 31-i észrevételezési határidőig. Július 31. után a tervezési folyamathoz az ÖKO Zrt. már nem vár, és nem fogad civil véleményt.

Jelen körülmények között nem látunk garanciát arra, hogy a készülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek a vízgyűjtő területek kezelésének olyan irányú javítását fogja szolgálni, amely a vízjárásbeli szélsőségek mérséklődéséhez, a természeti állapot javulásához, a fenntartható tájgazdálkodás lehetőségeinek újrateremtéséhez vezethet.

Sőt, az a veszély is fennáll, hogy természetes körülmények között csörgedező, a kiegyenesítéstől, kimélyítéstől, fátlanítástól máig megmenekült erdei patakokhoz is hozzá fognak nyúlni, ha anyagilag ez lesz a kedvező a munka megtervezőjének és kivitelezőjének. Miközben a Víz Keretirányelv éppen ezeket az élővizeket rendeli “referenciaként” kijelölni: így nézzen ki majd újra minél több, korábban tönkre tett vízfolyás.

Miért fontos mindez? Véleményünk szerint nagyon sajnálatos lenne, ha hatalmi pozícióból, egyéni érdekek mentén születne döntés, és Magyarország elszalasztaná a Víz Keretirányelv által felkínált lehetőséget hazánk további kiszárításának megállítására, a szélsőségeket fokozó, a klímát szárító, a vizet és a közpénzeket egyaránt elpazarló vízelvezető technokráciának a vízmegőrzéssel, tájaink újraélesztésével, önszabályozó természeti rendszereink helyreállításával való felváltására.

A fenti elveket a társadalmi szervezetek körében számos szakember képviseli, azonban a tervezés folyamatában álláspontjuk nem jelenhet meg egyenrangúként. 2008 tavaszán például a Védegylet hivatalosan benyújtotta javaslatát a Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről készült ÖKO Zrt. anyaghoz az új célok és módszerek témakörében, a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének alapvetéseként szánva azt, ám ezt még a vizeink.hu honlapon se jelentették meg (a Védegylet dokumentuma a www.szelidvizorszag.hu-n érhető el).

Az egyenrangúság minimális feltétel a vizeink megőrzéséhez, természeti rendszereink újraélesztéséhez, a múltban elkövetett hibák megelőzéséhez vezető érdemi vita kialakulásában. Ezért várjuk, hogy elérhetővé válnak a különböző szervezetek által beadott munkák a vízgyűjtő-gazdálkodás hivatalos honlapján, a vizeink.hu-n.

A civil részvétel formalitássá degradálására utaló jel az is, hogy csak a kormány elé nem kerülő ún. egyeztetési anyagok véleményezésére ad lehetőséget az ÖKO Zrt., továbbá, hogy a vizeink.hu honlapon nincs egyértelműen megjelölve, hogy mely anyag “észrevételezhető”, valamint az sem, hogy mi lesz a hozzászólások további sorsa.

Mindezek ellenére szeretnénk, ha a nagyon rövid határidő ellenére mégis kialakulna a mindkét fél részére vállalható együttműködés. Civil oldalról arra vonatkozóan szeretnénk garanciát, hogy véleményünk megjelenik a kormány elé kerülő anyagban is, függetlenül attól, hogy a tervezők figyelembe veszik-e a javaslatainkat. Ezért az alábbi, nagyon könnyen teljesíthető kéréssel fordulunk Hozzád, mint az ÖKO Zrt. részéről a projekt civil kapcsolattartó felelőséhez.

Kérjük, hogy az ÖKO Zrt. tegye lehetővé a civil közösségeknek, hogy aláírással vállalt rövid álláspontjuk és véleményük megjelenjen a kormányelőterjesztés mellékletei között. A civilek bevonása esetén ez egyébként szokásos eljárás. (A civil álláspont mellékletként történő csatolása feltételéül az ÖKO Zrt. szabhat terjedelmi határt.)

Kérjük, hogy a kormány elé terjesztendő anyaghoz mellékletként  történő csatolásra vonatkozó lehetőség és feltételei mielőbb jelenjenek meg a vizeink.hu honlap címoldalán.

Budapest, 2009. július 8.

Balogh Péter, Szövetség az Élő Tiszáért (bpnk@t_online.hu)
Fehér Péter elnök, Szélkiáltó Természetvédő Egyesület (szelkialtote@freemail.hu)
Halász Judit elnök, Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület (parlagfu@chello.hu)
Hajósy Adrienne geofizikus (hajosy.adrienne@freemail.hu)
Dr. Jánossy András környezetgazdasági tanácsadó janossy@zpok.hu
Veres Nándor, Szövetség az Élő Tiszáért (titkar@elotisza.hu)
Karakai Tamás, természetvédelmi szakmérnök, Védegylet (karakait@gmail.com)
Pánovics Attila, Pécsi Zöld Kör (panovics@ajk.pte.hu)
Toldi Miklós elnök, Dráva Szövetség  (besemiki@t-online.hu)
Tömöri László, elnök, E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (tomoril@e-misszio.hu)
Varga Gábor elnök, Gaja Környezetvédő Egyesület (gajacska@t-online.hu)


Rákosi Judit válaszlevele

Kedves Adrienne és aláírók!
 
Röviden válaszolok azokra a kérdésekre, amelyre én tudok, és az ÖKO Zrt. kompetenciája. Úgy érzem a civil szféra bevonása a Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatában nagyon  hangsúlyos, központi kérdés. Ennek megfelelően három szintet alakítottunk ki:
Internetes véleménynyilvánítás
Területi (alegység fórumok)
Tematikus fórumok
 
Ezek közül csak az alegység fórumok és az alegység konzultációs anyagok véleményezése fejeződik be július 31,-vel a többi lehetőség, beleértve az alegység, a részvízgyűjtő és az országos tervek tervezetének véleményezése is nyitott marad a tervek véglegesítéséig.

Minden, a jelenlegi tervezési fázishoz (Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kialakítása) tartozó vélemény nyilvánosságra került és kerül a vizeink.hu-n. A korábbi a Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseivel kapcsolatos véleményeket (ami nem tárgya a mostani tervezésnek) eddig nem tettük fel, de kérésedre igyekszünk ezt megtenni.

Minden véleményt a tervezők figyelembe vesznek a tervek véglegesítésekor.

Ezen felül a különböző szintű Vízgazdálkodási Tanácsokban (ahol civil delegáltak is vannak) is tárgyalják a VGT-t.

Ugyanakkor a levélben számos olyan megjegyzés van, ami az ÖKO Zrt által vezetett Konzorcium szerepét túlértékeli. A tervért felelős a VKKI-Kövizigek Konzorciuma, mi megbizott vállalkozók vagyunk, a VKKI-KÖVIZIG konzorcium megbízott minket a terv bizonyos részeinek elkészítésével. Én ebben a projektben az egyik szakmai igazgatóhelyettes vagyok. Arról biztosíthatlak, hogy a tervezők minden erővel azon dolgoznak, hogy a VGT  lényegesen hozzájáruljon  a vizek állapotának javulásához.
 
A VGT egyik fejezete szól arról, hogy a társadalom bevonási folyamat hogyan zajlott le, milyen vélemények voltak, hogyan vették figyelembe stb. Megfontolandó, hogy a terv egyik mellékleteként egy, az egyben jelenjen-e meg a civilek, illetve a többi érdekcsoport véleménye. De ebben a döntést a VKKI-Kövizigek Konzorcium hozza.

Nem az ÖKO Zrt dönt arról, hogy mi megy a kormány elé, de továbbítjuk az igényt

Nem az ÖKO Zrt. készítette a Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdéseiről szóló anyagot.
 
Köszönöm a levelet és szeretném, hogy minden kérdésben folyamatos együttműködés alakuljon ki a civilek és a tervezők között

Budapest, 2009. július 9.

Üdvözlettel,
dr. Rákosi Judit
Gazdasági, szabályozási és társadalombevonási igazgató-helyettes
 
Megjegyzés: Nem tudom hova került fel a nyílt levél, de ha gondoljátok a vizeink.hu-ra ezt is és a választ is feltehetjük.