Véleményezés meghosszabbítva

Szabó Imre szakminiszter – a környezetvédők kérésére – elhalasztja a vízgyűjtő-gazdálkodási terv rendeletben történő közzétételét. A halasztást a zöldek azért kérték, mert a tervek késedelmes közzététele miatt a Víz keretirányelvben rögzített hat hónap helyett csak néhány napig lehetett volna civil véleménnyel és javaslatokkal kiegészíteni a tervet.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERE
Budapest, 2009. szeptember 23.

Vizi Orsolya az EF soros elnöke részére

Levegő Munkacsoport
Budapest Károly krt. 3/a 1075

Tisztelt Elnök Asszony!

A Víz Keretirányelvben előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatával kapcsolatosan, a zöld szervezetek szeptember 4-én kelt, levelemhez mellékelt kérésüket juttatták el hozzám. Időközben tudomásomra jutott, hogy a Természet- és Környezetvédő Civil Szervezetek 2009. szeptember 25-i Egyeztető Fórumán a melléklet levélben megfogalmazott kérések is megvitatásra kerülnek.
Ezúton kérem Tisztelt Elnök Asszony szíves közreműködését abban, hogy a Fórumon az alábbi állásfoglalásom ismertetésre kerüljön, valamint segítségét abban, hogy levelem másolata eljusson a mellékletben szereplő zöld szervezetek részére.

Tisztelt Zöld Szervezetek!

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) kidolgozásának folyamatával kapcsolatos, levelükben megfogalmazott kérésükre és javaslataikra válaszolva az alábbi tájékoztatást és állásfoglalást adom:

A VKI és az előírásait harmonizáló 221/2004 (VII. 21.) kormányrendelet szerint a vízgyűjtő¬gazdálkodási tervezés valamennyi szintjén szükséges az érintett társadalmi csoportok bevonása a tervezési folyamatba. A VGT-nek a KEOP projekthez kapcsolódó kidolgozása számos, menetközben jelentkező probléma miatt, jelentős késéssel indult 2008 végén. E miatt gyakorlatilag egy évnél is kevesebb idő áll rendelkezésre a terv határidőre történő elkészítésére. Így a VGT tervezetének társadalmi egyeztetésre eredetileg kitűzött időszaka lerövidült, mellyel kapcsolatban jogos kritika érte a tervezőket.

Figyelembe véve a zöld szervezetek kérését a VGT írásbeli konzultációját, mindhárom szinten (országos, részvízgyűjtő, tervezési alegység) 2009. november 18-áig meghosszabbítjuk. Ezen időpontig lesz lehetősége minden érintettnek a www.vizeink.hu honlapon írásban kifejteni véleményét.

A Zöld szervezetek 2009. július 30-i nyilatkozatában, négy pontban foglalt javaslatra a következő választ adom:

Ad.1
A tervek szervesen tartalmazzák a javasolt szempontokat. Fontos intézkedés az ártéri gazdálkodás, a mellékágak és hullámtéri holtágak vízpótlása, a mentett oldali holtágak és mélyárterek vízellátottságának javítása. A kis és közepes vízfolyások rehabilitációja a part- és meder szabályozottságának csökkentését, a természeteshez közelebbi állapot visszaállítását célozza. Olyan alternatív terv változat nem került kidolgozásra, amely az összes vízfolyásnál megszüntetné a szabályozottságot, de ez irreális igénynek tűnik.

Ad.2.
A pontban vázolt törekvésekkel teljesen egyetértünk és ezt a tervben igyekeztünk is maximálisan érvényre juttatni. Csak néhány példát említve, kiemelten fontos intézkedés a vízfolyások partmenti sávjában (az un „puffer zónában”) a természetes vegetáció visszaállítása, a szántóföldek kiszorítása a vízfolyás közvetlen közeléből. Az intézkedési terv komplex földhasználat váltási, tájgazdálkodási intézkedés csomagot tartalmaz, melynek célja a vízminőség védelmi és tájökológiai szempontok-a lehetőségekhez mérten-minél nagyobb érvényesítése a mezőgazdasági szektorban. Bizonyára Lehet még javítani a megfogalmazásokon és a véglegesítés során törekszünk is erre, kapcsolódó javaslatokat a tervezők szívesen fogadnak.

Ad 3.
A 221/2004 (VII. 21.) kormányrendelet szerint – mely a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szól – a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint egyéb érintett államigazgatási szervek közreműködésével (melyekbe beleértendők a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek) közreműködésével állítja össze a területileg illetékes környezetvédelmi.és vízügyi igazgatóság. A három szervezetcsoport együttműködéséről megállapodások születtek, melyek részletei felkerültek a www.vizeink.hu honlapra. Az együttműködésnek megfelelően a most készülő tervek tükrözni fogják az érintett szervezetek munkatársainak szaktudását.

Ad.4.
A tervezők minden szóba jöhető javaslatot figyelembe vesznek a tervek véglegesítése során. Ennek intézményi kontrollját azok a (részben megalakult, részben alakulóban lévő) vízgazdálkodási tanácsok (országos, részvízgyűjtő és területi) biztosítják, melyekben a civil szervezetek is helyet kapnak.
A tervezők elképzelése szerint egyébként a beküldött vélemények a végleges tervek társadalmi egyeztetést bemutató fejezetének (a VGT kötelező része) mellékletébe kerülnek.
Ezúton szeretném megköszönni a szervezetek építő jellegű javaslatait, és kérem, hogy véleményükkel továbbra is segítsék a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek végleges változatának kialakítását.

Üdvözlettel:
Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Forrás: Greenfo