Vidékfejlesztési Országos Fórum

 

A Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége és más, az Érdekegyeztető Tanácsban, illetve velünk együtt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának szakmai érdekképviseletekkel közösen meg kívánja rendezni Budapesten, a korábbi években már két ízben megtartott, Vidékfejlesztési Országos Fórumot. Időpontja: 2009. november 21.

A Vidékfejlesztési Országos Fórumot szervezi az országos civil-érdekképviseleti szervezetekből álló Szervező bizottság a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége koordinálásával. A rendezvény témája, a meghívotti kör és programja egyértelműen szakmapolitikai esemény, nem párt-, pártpolitikai-esemény.
Tematikai horizont
Magyarország „vidékiességét” kifejezi az, hogy az 1500 főnél kisebb lakosságú települések aránya 66 % és ezek területe teszi ki az ország területének 60 %-át. Ugyanakkor a népesség csupán 20 %-a él itt.
Mintegy egy millió ember külterületen él. Ők azok, akik az urbánus közszolgáltatásokat kevésbé vagy hátrányosabban tudják igénybe venni a belterületi lakosokhoz képest.
A falu, a tanya, az erdő és mező, a vizek partja három dimenzióban az emberek számára:
1. van, akinek lakóhely, 2. van, akinek munkahely, 3. van, akinek üdülő- és kirándulóhely.
Az ország mezőgazdasági területe 5 millió 864 ezer hektár, amely arányát tekintve egyedülállóan magas Európában. A mezőgazdasági terület 77%-a szántóterület, 18%-a gyep. A konyhakert, a gyümölcsös és a szőlőterület együttesen 5%-os aránnyal részesedett a mezőgazdasági területből. A magyar háztartások harmada-negyede érintett a mezőgazdaság ügyében. A mezőgazdaság adja a GDP 3 %-át.
Közép Európa vidéki térségeinek a következő trendekkel és problémákkal kell szembesülniük: (részlet „Európai Területi Együttműködés 2007-213 Közép Európai Operatív Program” EU kiadvány 3. terv-változatából 2006.12.21.)
 • Erős függőség a vidék-specifikus gazdasági ágazatoktól (mező- és erdőgazdaság, bányászat, stb.);
 • A vidéki társadalom csökkenő és elöregedő népességének helyt kell állnia a strukturális változások követelményeinek, a mezőgazdasági termelés csökkenése, vagy a domináns ágazatokban a munkahelyek elvesztése;
 • Hátrányos helyzetek az anyagi és emberi tartalékokat illetően;
 • Perifériális elhelyezkedés, hiányos közlekedési hálózat, gyenge kötődés a központi régiókkal;
 • A munkanélküliség magas szintje és a kedvezőtlen foglalkoztatási struktúra következtében a munkalehetőségek is elmaradnak;
 • Agyelszívás;
 • Problémák a műszaki és szociális infrastruktúrák stabil működésében
Mindazonáltal néhány vidéki térségnek potenciális lehetősége van, hogy a szerkezeti változások folyamatát sikerrel teljesítse.
Ennek kulcstényezői:
 1. Hozzáférési lehetőségek az infrastruktúrához, az ismeretekhez, a technológiákhoz;
 2. A természeti és kulturális örökségekkel kapcsolatos fejlesztések (pl. turizmus)
 3. A gazdasági alapok diverzifikálása (új termékek, új piacok, együttműködési hálózatok, új termelési módszerek, agrár-környezetgazdálkodási intézkedések, organikus termékek)
 4. Strukturális változások a mezőgazdaságból a szolgáltatási, a rekreációs ágazatok felé.
A VOF aktualitása:
 • 2010-ben kerül az EU Bizottsága elé a 2007-től Magyarországnak biztosított fejlesztési források programjait (ÚMVP, ÚMFT) értékelő monitoring jelentés;
 • Ugyancsak ez év tavaszán parlamenti választásokra kerül sor.
A civil-érdekképviseleti szektor demokratikus joga, illetve kötelezettsége, hogy ez aktualitások mentén áttekintse, értékelje az elmúlt időszak történéseit, eredményeit és észrevételeit közölje a döntéshozókkal, a nyilvánossággal.
A VOF 2009. november 21-én ennek folyamatát nyitja meg.

Program: 

8.30 – 10.00
Érkezés, regisztráció, Vidék klubja
10.00 – 11.00
Magyar vidék köszöntése
művészek, írók, média-személyiségek, felkért hozzászólók
Környező országok vidékfejlesztéséről (meghívott vendég: 2 fő)
11.00 – 12.30
Vidéken élni
Vidéken dolgozni és gazdálkodni / agrárium és a vidék gazdasága
Vidéki táj, hungarikumok
Szekciók az EU fejlesztési programjairól (ÚMFT és ÚMVP) kormányzati képviselők részvételével
12.30 – 13.30
Ebédszünet / Sajtótájékoztató / VOF – memorandum tervezete
13.30 – 15.00
Összefoglaló felszólalások:
1.      Magyar Tájak és Vidék Háza a Budavári Palotában c. projekt
2.      Civil-érdekképviseletek a vidékfejlesztésről (3-3 percesek)
3.      Szekciók beszámolója (kérdések, megállapítások) az ÚMVP és ÚMFT megvalósulásáról, hatásáról
15.00 – 15.15
Kávészünet
15.15 – 16.30
Reflektálás az összefoglaló felszólalásokra
·        parlamenti frakciók képviselői
·        kormány (FVM, NFGM) képviselői
16.30 – 17.30
Azonnali kérdések és válaszok órája
17.30 – 18.00
VOF további programjának ismertetése, a VOF lezárása
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Levezető elnökök:
Civil-érdekképviseleti szövetségek (AMOSZ, FATOSZ, MTTSZ, IPOSZ) elnökei

 
Meghívottak célcsoport:
 • az ÚMVP Monitoring Bizottság civil-érdekképviseleti tagszervezeteinek tagjai
 • vidékfejlesztési és mezőgazdasági szaktanácsadók
 • vidék- és településfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek
 • vidékfejlesztési helyi akciócsoportok és a Magyar Vidékfejlesztési Hálózat tagjai
 • kistérség- és terület-fejlesztési társulások, tanácsok, vidéki (1500 fő lakos alatti) települési és megyei önkormányzatok
 • oktatási, tudományos, szakmai intézmények és média
 • kormány és magyar, európai parlamenti képviselők, EU Bizottsága
 
Ez úton hívjuk meg Önt a Vidékfejlesztési Országos Fórumra 2009. november 21-én a fenti program szerint, amelynek helyszíne:
Helyszín: Lurdy Konferencia Központ
Részvételhez regisztráció szükséges, melyet megtehet itt!
A részvétel ingyenes!