Vidékfejlesztési politika alulnézetből

Az Open Society Institute által támogatott kutatási programunk keretében azt a célt tűztük ki, hogy a balassagyarmati kistérség konkrét gazdasági, oktatási stb. folyamatai, az itt feltárható tények alapján és azok fényében megvizsgáljuk a Nemzeti Vidékstratégia, illetve annak végrehajtási keretprogramja, a Darányi Terv célkitűzéseit, a megvalósítás első szakaszának eredményeit és tapasztalatait. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány innen letölthető.

Meggyőződésünk, hogy az ország jövőjét nagymértékben befolyásolja a vidékfejlesztés iránya, célkitűzései, a célok mellé rendelt jogszabályi, anyagi és egyéb eszközök. A vidékfejlesztés problematikája életünk szinte valamennyi területét érinti: a mezőgazdasági és ipari termeléstől kezdve a közigazgatáson, az oktatáson, az egészségügyön keresztül a közösségek építéséig számtalan alrendszer egymásra- és ellenhatásával kell számolnunk. Jelen kutatási programunkban a kiemelkedően fontos területek közül az agrárium, azon belül is elsősorban az agrárstratégia, a családi és közösségi vállalkozások, a helyi értékesítés, az oktatás, szakképzés, a (köz)foglalkoztatás és a közétkeztetés kérdéskörét vizsgáltuk mélyebben.

Annak, hogy választásunk a balassagyarmati kistérségre esett, több oka volt. Egyrészt a stratégia és jogi háttér változásainak hatását egy gazdasági mutatóit tekintve átlagosnak mondható térségben kívántuk vizsgálni. Választásunk másik indoka, hogy itt volt mire építenünk: részben meglévő kapcsolatainkra, részben a korábban más szervezetek által itt folytatott kutatási programok eredményeire.

Kutatási beszámolónkat abban a reményben adjuk közre, hogy a benne megfogalmazott észrevételek, javaslatok a jövőben elősegítik a tapasztalt nehézségek és anomáliák leküzdését, a hiányok pótlását, egy ökológiailag előremutató, koherens és vidékbarát vidékpolitika megvalósítását.

Kapcsolódó dokumentumok