Világörökség törvényt sürget a Környezetvédelmi Bizottság

Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága megállapította, hogy az UNESCO világörökség listán szereplő magyarországi területek védtelenek a különféle gazdasági és infrastrukturális fejlesztések káros következményei ellen. Ezért a Bizottság javaslatot fogalmazott meg a kormány felé, hogy alkossa meg a Világörökség Törvényt, és gondoskodjon a szükséges pénzügyi forrásokról.

A greenfo cikke A leghatékonyabb forma egy, a magyarországi feladatokról intézkedő törvény lehet, amely meghatározza a gondozás és a védelem főbb alapelveit és feladatait. Értve ezen a tárcaközi és a térségi együttműködés módját, az egyes helyszínek kezelésének, fenntartásának, működésének és bemutatásának szabályait, a kapcsolódó közigazgatási feladatokat, a feladatokban részes önkormányzatok, tulajdonosok, gazdálkodók, valamint a civilek együttműködésének rendjét

Megengedhetetlen az a jelenlegi állapot, hogy valamennyi, az örökségvédelmi listán szereplő helyszín ki van téve annak, hogy területén a címmel összeegyeztethetetlen fejlesztések előkészítése és megvalósítása történik. Így fennáll a helyszín UNESCO Örökségvédelmi listáról való törlésének veszélye, vagy a veszélyeztetett értékek listájára kerülhetnek. Mindez nemcsak jelentős presztízsveszteséggel, erkölcsi kárral járhat Magyarországra, illetve az érintett helyszínre nézve, hanem anyagi, gazdasági veszteséggel is párosulhat.

A bizottság a megelőzés alapelvének érvényesítése érdekében szükségesnek látja, hogy a Kormány készítse el az UNESCO Világörökség listán szereplő javak kezelését szabályozó törvény tervezetét, és ezt 2008. június 1-ig terjessze be az Országgyűlésnek. A szabályozás terjedjen ki az általános és a helyszínenkénti speciális szabályok megfogalmazására, a védelmi, kezelési tevékenység tervezésének, végrehajtásának és finanszírozásának módjára. A költségvetésben pedig biztosítsa az Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

A hazai kulturális és természeti örökségek helyszíneire vonatkozóan a Kormány készítsen értékelő elemzést a gondozás területén 2002-2007. között elért eredményekről, a helyszínt érintő tervezett ipari, infrastrukturális és közlekedési beruházások, fejlesztések társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól, a működés során szerzett tapasztalatokról és a megoldandó problémákról. Az elemzés eredményeit 2008 április 1-ig terjessze az Országgyűlés szakmailag illetékes állandó bizottságai elé. Országgyűlési időszakonként készítsen összefoglaló elemzést, első ízben 2010. december 31-ig, a 2006-2010-es időszakra vonatkozóan a magyar helyszínek megőrzésével, gondozásával kapcsolatos tevékenységről, és azt jelentés formájában terjessze az Országgyűlés elé.

Budapest, 2007. december 13.

Katona Kálmán
elnök

Magyarország világörökségi listára felvett helyszínei az alábbiak:

– Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, Andrássy út és történelmi környezete (1987. kiterjesztve 2002-ben) kulturális kategória
– Hollókő ófalu és tájkörnyezete (1987.) kulturális kategória
– az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995.) természeti kategória
– az Ezeréves Pannonhalmi Bencés főapátság és természeti környezete (1996.) kulturális kategória
– Hortobágyi Nemzeti Park – A puszta (1999.) kulturális kategória, kultúrtáj
– Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000.) kulturális kategória
– Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2000.) kulturális kategória
– Tokaj Történelmi Borvidék (2002.) kulturális kategória, kultúrtáj
Forrás: Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának Közleménye