VKI tiszai vízgyűjtő tervezés Szolnokon

Az Európai Unió Víz Keretirányelvének megfelelően kidolgozásra kerül a tiszai vízgyűjtőgazdálkodás terve is. Ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetést tartanak 2008. június 26-án, csürtörtökön, Szolnokon. Az esemény részletes programja és meghívója itt olvasható.


MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az EU Víz Keretirányelvének megfelelően vízgyűjtő-gazdálkodási terv készül a Duna-medencére az érintett 14 ország közreműködésével és a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottságának (az angol rövidítés szerint ICPDR) koordinálásával. A Duna-medencén belül a Tiszáé a legnagyobb kiterjedésű, öt országot (Románia, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és Szerbia) érintő, mintegy 157.000 km2-es vízgyűjtő. Jelentőségére való tekintettel az országok vízgazdálkodásért felelős miniszterei megállapodtak egy ötoldalú együttműködésben, melynek eredményeként 2007. végére elkészült egy átfogó helyzetértékelés a Tisza vízgyűjtő jelenlegi állapotáról. A jelentés az alapját képezi a 2009. végére esedékes tiszai vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek, és egyben a fentebb említett, az egész Duna medencére vonatkozó terv fontos pillérét is képezi.

A Víz Keretirányelv egyik fontos előírása a társadalom bevonása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésébe. Az érintetteknek, vízhasználóknak beleszólásuk van a tervek kialakításába, ezért fontos, hogy véleményüket minél korábbi fázisban kifejthessék. Annak érdekében, hogy a készülő Tisza terv minél szélesebb társadalmi egyetértésen alapuljon, az öt érintett ország (külön-külön) egyeztetési fórumot rendez az eddig elkészült anyagról. A magyar konzultációra Szolnokon kerül sor 2008. június 26-án. A meghívottak köre a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés társadalmi konzultációjának eddigi tapasztalatai alapján az érintett kormányzati és önkormányzati szervek, a társadalmi szervezetek, a vízhasználók és a szakmai-tudományos élet képviselői, összesen kb. 100 fő. A Tisza Fórumra jelen levéllel Önt is meghívjuk.

Időpont: 2008. június 26. 10 óra
Helyszín: Szolnok, Megyeháza Nagyterme, Kossuth Lajos út 2.

Az eredetileg angol nyelvű jelentés magyar változata, mely a helyszínen sokszorosított formában is rendelkezésre fog állni, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) honlapján olvasható a www.kvvm.hu címen, a Vízügy/Vízgyűjtő-gazdálkodás, Víz Keretirányelv alcímek alatt.

A tervezett program:
Levezető elnök: dr. Faragó Tibor főosztályvezető (KvVM)
10.00 Köszöntés, a fórum megnyitása: Búsi Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok.megyei közgyűlés alelnöke
10.15 Bevezető, a fórum célja: Kóthay László szakállamtitkár (KvVM)
10.30 Az ICPDR általában és a Tisza-részvízgyűjtő helyzete a Duna-medencében: Holló Gyula főosztályvezető (KvVM)
11.00 A Tisza jelentés : Kovács Péter főosztályvezető-helyettes (KvVM)
11.45 Szünet
12.30 A hazai Tisza vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés állása: Varga László igazgató (KÖTIKÖVIZIG)
13.15 Jelentős vízgazdálkodási kérdések a Tisza-völgyben: Reich Gyula (REWE Bt.)
14.00 Vita
15.45 Értékelés
16.00 A fórum zárása

Amint a programból kitűnik a fórumon lehetőség lesz a folyamatban lévő magyar vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés tiszai folyamatához is hozzászólni. A jelentős vízgazdálkodási kérdések országos vitaanyaga (a tiszai ennek részét képezi), szintén elérhető a KvVM fenti honlapján.
Bízom benne, hogy elfogadja meghívásunkat és közreműködésével hozzájárul a Víz Keretirányelv céljainak teljesítéséhez. Kérem, hogy részvételi szándékát, Tompos Viktor (Tel.: 457-3300/282) kollégám felé a tompos@mail.kvvm.hu címen jelezze.

Budapest, 2008. május 29.

Üdvözlettel:
Kóthay László

Kapcsolódó dokumentumok