25 év alatt fejeznék be a VTT megvalósítását

Magyarország egyik legfontosabb környezetvédelmi problémájának a megoldását további 25 évig kívánja elodázni a kormány.  Hiába az egyre veszélyesebb árvizek a Tisza mentén, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről (VTT) szóló törvény módosító javaslata mégis ezt tartalmazza. A WWF Magyarország és a Szövetség az Élő Tiszáért kérik az új környezetvédelmi minisztertől a módosítási javaslat visszavonását.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács Vízgazdálkodási Bizottsága tegnap tárgyalta a törvénytervezetet. A WWF Magyarország és a Szövetség az Élő Tiszáért közös állásfoglalást bocsátott ki, melyben az anyag szakmai hibáira, politikai kockázataira hívják fel a figyelmet.

Márkus Ferenc, a WWF Magyarország igazgatója szerint a tervezet jelenlegi formájában elfogadhatatlan. A fokozódó árvízi veszélyeztetettség, illetve a Tisza menti területeken a tájhasználatváltás, a vízmegtartó képesség növelése iránti erősödő igény ellenére a VTT megvalósítását megfoghatatlan időtávra tolná ki.

„Az árvízi védekezés mellett a Víz Keretirányelv, a Natura 2000 és a vidékfejlesztés céljait lehet és kell egy ilyen tervben összehangolni. Javasoljuk, hogy a tárca új vezetője – egyik első tevékenységeként – tekintse át és értékelje a VTT helyzetét és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen dolgozzon ki új tervezetet.” – nyilatkozta Márkus Ferenc.

Kajner Péter, a Szövetség az Élő Tiszáért elnökségi tagja hozzátette: „Az előirányzott 11 tározó megépítésére biztosítani kell a 2013-ig terjedő időszakban a forrásokat és lehetővé kell tenni a tározóterekben és a kapcsolódó területeken a tájgazdálkodási rendszerek kiépítését. ”

Amennyiben ezt a Kormány, illetve az Országgyűlés nem teszi lehetővé, úgy a Tisza menti területek árvízi és aszály veszélyeztetettségének, a potenciális katasztrófáknak a felelősségét is vállalnia kell. Mindez tovább gyorsítja a terület társadalmi és gazdasági leszakadását is.

A civil szervezetek levélben fordultak Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez, melyben kérik a tervezet felülvizsgálatát, továbbá Fodor Gábortól, a tárca leendő vezetőjétől is kérik a VTT ügyében elfoglalt álláspontjának tisztázását.

További információ:
Kajner Péter, SZÖVET, kajnerp@elotisza.hu, 06-30-545-3140
Márkus Ferenc, WWF Magyarország, ferenc.markus@wwf.hu, 06-30-311-1750

Kapcsolódó dokumentumok