Az élő Tiszáért

Közös sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt közel 3 évben végzett munkájáról az Élő Tiszáért Program, és Hidvégi-Üstös Pál ultrafutó, aki 22 nap alatt végigfutott a Tiszavölgyben, hogy a folyó mentén élők összefogásának fontosságára felhívja a figyelmet.

Az Élő Tiszáért Program 2005-ben indult, a hároméves programot a Környezetvédelmi Világalap forrásaiból (GEF) az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) támogatja. Társfinanszírozóként a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) segíti a munkát. A kivitelezéséért a KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkársága felelős, irodájának pedig a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ad otthont. E program célja, hogy a biológiai változatosság megőrzését, gyarapítását szolgáló ártéri tájgazdálkodási rendszert tegye meghatározó gazdálkodási formává a Tisza vízgyűjtőjén.

Haraszthy László, a KvVM természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkára a sajtótájékoztatón bemutatta a Program segítségével megjelentetett kiadványokat. Kiemelte a számos ismeretterjesztő anyag közül az Özönnövények a Tisza mentén és a Madarak a Tisza mentén címűeket. Mint elmondta, a Program és a megjelentetett kiadványok nem a szokványos természetvédelmi eszközökkel segítik elő a folyó mentén a biológiai változatosság gyarapítását, új utakat keresnek. A civil összefogás erősítése, a helyi, környezetkímélő gazdasági kezdeményezések támogatása által a természeti értékek védelmének szemlélete a gazdálkodás mindennapos gyakorlatába épül be. Ez nagyban segíti a hivatalos természetvédelmet is.

Kajner Péter, az Élő Tiszáért Program projektkoordinátora a közel 3 éves munka legnagyobb eredményének azt nevezte, hogy a 2006-ban megalapított Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület működése mára stabillá vált. Remélhetjük, hogy a szervezet hosszú távon képes lesz a Tisza mentén élők egyre szélesebb körű összefogását megteremteni és ezáltal megfelelő érdekképpviseletet teremteni. Beszámolt arról is, hogy „Élő Tisza” névvel védjegy bejegyeztetését kezdeményezték. Az úttörő kereskedelmi rendszerben a Tisza menti kis- és közepes méretű gazdálkodók termékeit kívánják értékesíteni. Ezzel gazdasági ösztönzést teremthetnek a természetkímélő tájhasználathoz.

Kiss Krisztina, az ENSZ Fejlesztési Programjának magyarországi összekötője tájékoztatott arról, hogy új projekt indul az öt Tisza-menti országban, a Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) támogatásával, az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) és Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) vezetése alatt, hogy elősegítse olyan regionálisan harmonizált stratégiák és jogszabályok elkészítését, amelyek biztosítják a víz mennyiség- és minőségvédelmi célok egyesítését a Tisza ökológiai értékeinek megőrzésével és a megélhetési lehetőségek javításával. A projekt egyben támogatni fog olyan helyi kisprojekteket, amelyek a természetkímélő ártéri tájgazdálkodás példáját mutatják be.

Hidvégi-Üstös Pál 2006 őszén, a világon elsőként úszta végig a Tiszát, felhívta a figyelmet arra, hogy újra él a folyó. Már ekkor biztos volt benne, hogy vissza fog térni a Tiszához. 2008. május 19-én rajtolt, hogy 22 nap alatt a Fekete Tisza forrástól, az ukrajnai Kőrösmezőtől a szerbiai Titelig, a torkolatig 1000 kilométert futva tegyen meg. A futás célja, hogy a Tisza-menti települések összefogását segítse, felhívja a figyelmet arra, hogy csak együtt vagyunk megfelelően erősek, hogy tegyünk az élő Tiszáért, a környezetvédelemért és a térség gazdasági fellendüléséért. Több mint 100 település csatlakozott aláírásával a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesülettel (SZÖVET) közösen megfogalmazott, végigvitt üzenethez, és közel 3000-en, polgármesterek, gyerekek is futottak, kerékpároztak vele, de volt ahol lovasok, fogatok kísérték.

További infomáció az induló UNDP-projektről az ICPDR honlapján található:
www.icpdr.org

valamint

http://icpdr01.danubeday.org/icpdr-pages/tisza_undp_gef.htm

Kapcsolat: Kajner Péter, 06-30-545-3140