Együtt az élő Tiszáért! – Nyilatkozat

 

Alulírottak, a Tisza és mellékfolyói mentén valamint attól távolabb élő emberek egyetértünk abban, hogy a tiszai vízgyűjtő sokszínű természeti és kulturális egység. E táj problémái csak az itt élők összefogásával oldhatók meg.

A Tiszavölgy bölcs fejlesztését a helyi erőforrások fenntartható használatára és a helyi közöségek megerősítésére alapozva képzeljük el. A szegénység, a munkanélküliség, a folyó szennyezéséből adódó problémák, az aszályok, az árvizek, a klímaváltozás miatti egyre gyakoribb időjárási szélsőségek, az élővilág szegényedése, a talajpusztulás egységes szemléletű válaszokat követelnek.

Olyan fejlesztésekben látjuk a Tiszavölgy jövőjét, melyek a tájak adottságaihoz, arcához igazodnak és az ott élő emberek javát szolgálják. A bölcs fejlesztés az aszályok és az árvizek ellen egyaránt képes védekezni; a tájak csodálatos élővilágát megőrzi és gyarapítja; jó megélhetést biztosít az embereknek.

Van mire építenünk! A Tiszavölgy páratlan kulturális és természeti kincsekkel rendelkezik. Az itt élők évszázadokig harmóniában éltek környezetükkel. Ma feladatunk, hogy hagyományainkra, a természet gazdagságára alapozva találjuk meg a kiutat a jelen sokszor válságos helyzeteiből, egy kihívásokkal teli XXI. században.

Mi, a Tiszavölgyben és tőle távolabb élő, de e tájat szerető emberek tenni akarunk azért, hogy e vidék felvirágozzon. Keressük a kapcsolatot szűkebb és távolabbi környezetünkben mindazokkal, akik a helyi gazdaság fejlesztéséért, közösségeink megerősítéséért, kulturális és természeti értékeink megőrzéséért és gyarapításáért, a környezet állapotának javításáért dolgoznak.

Hisszük, hogy a helyben előállított termék legalább olyan jó, mint a távolról ideszállított. A vidéki gazdaság fejlesztésének a helyi gazdálkodók megerősítését kell célul kitűznie. A helyiek jövedelme így helyben marad és a közösség tagjait gazdagítja. Ehhez szükség van arra, hogy magunk dönthessünk, hogy a természeti erőforrásokat hogyan hasznosítjuk.

Mi megtesszük a magunkét. Szorosabb szövetséget igyekszünk építeni a Tisza menti önkormányzatok, gazdálkodók, civil szervezetek és a tudomány képviselői között. Elkötelezettek vagyunk e táj felvirágoztatásáért!

A megyei, regionális, országos és nemzetközi szintű döntések meghozataláért felelős emberektől kérjük, hogy e munkában támogassanak minket! Adjanak lehetőséget arra, hogy a Tisza-mente fejlődését meghatározó szakpolitikákban és a közpénzek elosztásánál a helyi közösségek által helyesnek tartott fejlesztések kapjanak elsőbbséget!

Közös munkánk nagyszerű jelképének tartjuk Hídvégi-Üstös Pál futását, aki az élő Tisza nagyköveteként a forrástól a torkolatig a folyó mentén élő emberek közös sorsára és küzdelmére hívja fel a figyelmet.

Tiszavölgy, 2008. május 19. – június 8.

Aláírók (önkormányzatok, intézmények, szervezetek, magánszemélyek):


A nyilatkozatot Hídvégi-Üstös Pál és a Szövetség az Élő Tiszáért a Tisza-futás végeztével eljuttatja a felelős döntéshozókhoz.

Közös üzenetünket valamint a problémák és megoldási javaslatok summázatát az Élő Tiszáért UNDP-GEF Program 2008. június 14.-ikei, tokaji zárókonferenciáján tesszük közzé, átadjuk az Országgyűlés Elnökének, valamint a Tisza komplex fejlesztésében érintett minisztereknek.

Kapcsolódó dokumentumok