Civil javaslatok a földjogi szabályozáshoz

Természet- és környezetvédelmi, illetve agrár-, vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek a földforgalmi és üzemszabályozási törvény kapcsán fogalmaznak meg részletes javaslatokat a Kormány, illetve az Országgyűlés felé. Az állásfoglalást készítő szervezetek szerint a földforgalmi törvény mélyreható átalakítására van szükség ahhoz, hogy ne a magyar vidék érdekeivel ellentétes hatásokat váltson ki.

Civil szervezetek 2012. októbere óta több állásfoglalásban is sürgették a földforgalmi törvény tervezetének (T/7979. számú törvényjavaslat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) átalakítását, mivel megítélésük szerint a tervezet rögzíthetné Magyarországon a nagybirtokrendszert, továbbá nem nyújt kellően hatékony védelmet a külföldiek tulajdonszerzése ellen. Javaslataikhoz azóta több mint 170 szervezet csatlakozott.

Az állásfoglalást kezdeményező szervezetek (Magyar Természetvédők Szövetsége, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Szülőföld Mozgalom, a CSEMETE Természet- és Környezetvédő Egyesület, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ) képviselőit márciusban a vidékfejlesztési miniszter meghívta egy egyeztetésre. Ott elhangzott, hogy a törvénytervezethez egy, a kormány által támogatott módosító csomag fog beterjesztésre kerülni, mely az Fftv. lényeges pontjait változtatná meg, és ezt a tervezetet a civilek előzetesen megismerhetik. A kormányzat többszöri kérés ellenére sem juttatta el a tervezeteket a civilekhez, ezért a kezdeményezők, fenntartva eddigi javaslataikat, a földforgalmi, földvédelmi és üzemszabályozási területekre is kiterjedő részletes szakmai javaslatot állítottak össze, melyet megfontolásra ajánlanak a kormány és a parlamenti döntéshozók számára.

Indítványozzák többek között az alábbiakat:

  • A földforgalmi törvénytervezettel párhuzamosan vegye napirendjére a Parlament az üzemszabályozásról szóló törvény tervezetét.
  • Egységesen 300 hektárban (vagy 6000 aranykoronában) maximálják a tulajdonba szerezhető birtok méretét.
  • A gazdasági formától függetlenül, egységesen 1200 hektárban limitálják a profitorientált céllal haszonbérelhető föld nagyságát.
  • Bármely földhasználó csak egyetlen gazdaságot tarthasson fenn, amelynek méretét a törvény szerinti minimális és maximális méretküszöbön belül kell kialakítania.
  • Az üzemtörvénynek kötelező érvényt kell biztosítani és hatályát a teljes földalapra, valamennyi árutermelő gazdaságra ki kell terjeszteni, illetve a szabályozást össze kell kapcsolni az agrártámogatással,
  • A településen élő gazdákból álló helyi földbizottság minden, a településhez helyrajzi szám szerint tartozó föld birtoklását, illetve használatát illető ügyben rendelkezzen döntési joggal.
  • A településen kívüli igénylők számára csak akkor engedélyezzék a földhöz jutást, ha a településen élők közül nincs olyan, aki az adott területet megvásárolná, vagy bérelné.

A civil szervezetek hangsúlyozták, hogy a földügyi törvénycsomagnak segítenie kell a családi gazdaságok megerősítését, a biológiai sokféleség védelmét, a talaj termőképességének megőrzését, az egészséges és biztonságos élelemtermelést és a helyi közösségek hosszú távú jól-létét és önrendelkezésük megerősítését.

A részletes szakmai javaslat alább olvasható.

Kapcsolódó dokumentumok