Ön is tehet érte! Társadalmi vita a Közös Agrárpolitikai stratégiáról

Dacian Cioloş az EU mezőgazdasági biztosa bejelentette, hogy a nyilvános vita hozzászólásainak fogadására internetes oldal nyílik, amely 2010 júniusáig áll a közönség rendelkezésére.

Milyen legyen a jövő mezőgazdasága? Felhívás nyilvános vitára!

Dacian Cioloş, az Európai Bizottságnak a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős tagja mától nyilvános vitát indít a közös agrárpolitika (KAP) jövőjéről az Európai Unióban. Az Európa 2020 stratégia új perspektívát nyit. Ebben az összefüggésben a KAP fokozottabban járulhat hozzá az intelligens, fenntartható és befogadó fejlődéshez, és ezáltal jobban meg tudfelelni azoknak az új – elsősorban gazdasági, szociális, környezeti, éghajlat-változási és technológiai természetű – kihívásoknak, amelyekkel társadalmunk szembenézni kényszerül. A KAP-nak ezenkívül jobban figyelembe kell vennie a huszonhét uniós tagállam mezőgazdaságában rejlő sokszínűséget és gazdagságot is. A most kezdődő vita az Európa 2020 stratégia révén megnyíló új perspektíva keretében a KAP által teljesítendő jövőbeli célokra fog összpontosítani. A megvalósítás eszközeivel kapcsolatos megbeszélésekre később kerül sor.

„A közös agrárpolitika nem csak a szakemberekre tartozik. Ehhez a szakpolitikához minden európainak köze van. Meg kell hallgatni az európai polgárok véleményét. Időt kell szánni valamennyi társadalmi szereplő ötleteinek és elvárásainak begyűjtésére – mondta Dacian Cioloş. – Válaszokat, észrevételeket várok a termelőktől, továbbá mindazon szervezetektől, amelyek a környezet, a fogyasztók és az állatjóllét védelmében lépnek fel. Minél szélesebb körű vitára van szükség. Az élelmiszerügy, a területgazdálkodás és a környezetvédelem révén ez a politika a társadalom egészének ügyét szolgálja. Természetes tehát, hogy az állampolgárok jogot és időt kapjanak a hozzászólásra” – tette hozzá a biztos. A hozzászólások összefoglalójának elkészítése egy független szervezet feladata lesz. Ezután a Bizottság 2010 júniusában összefoglaló konferenciát szervez a nyilvános vitáról. A Bizottság arra számít, hogy ebből az összefoglalóból vezérgondolatokat szűrhet le azon közleményéhez. A Bizottság az év végén közleményt fog kibocsátani a KAP 2013 utáni jövőjéről.

Azon túlmenően, hogy a KAP milyen hozzájárulást tud nyújtni az Európa 2020 stratégia fejlesztéséhez, a nyilvános vita a következő négy kérdés köré szerveződik:

  • Miért van szükség közös európai agrárpolitikára?
  • Milyen szerepet szán a társadalom a maga teljes sokszínűségében megnyilvánuló mezőgazdaságnak?
  • Miért érdemes megreformálni a KAP-ot, és az miképpen tehet eleget a társadalom elvárásainak?
  • Miből álljon a jövő közös agrárpolitikájának eszköztára?

Az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága (COMAGRI) előtt tartott beszédében Dacian Cioloş biztos az említett fő témakörökön túlmenően részletesebb kérdéseket is felvetett olyan problémák kapcsán, mint Európa és a világ élelmiszerellátása, a vidéki térségek foglalkoztatottsága, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozás, az áringadozások, a támogatások közérthetősége, az élelmiszerlánc kiegyensúlyozottsága és az európai mezőgazdaság versenyhelyzete.

Hazai civil szervezetek állásfoglalása a témában (2010-es OT)

“Kisléptékű (családi) élelmiszerelőállítók, értékesítők és a fogyasztók érdekképviselete” szekción jelenlévők által megalkotott állásfoglalást a Zöld szervezetek Országos Tanácsa egyhangúlag megszavazta. Az állásfoglalás 4. ponja a KAP 2013 és EU 2020-as stratégiai szempontjaira tesznek javaslatot.