Vízválasztó háttéranyagok

A VízVálasztó Konferencia szakmai jelentése, a kiemelt üzenetekkel, az előadások vázlatos ismertetésével, kormányzati akcióterv ajánlásokkal.

A VízVálasztó Konferencia tézisgyűjteménye: tudományos alaptételek a területi vízgazdálkodás hatékonyabbá tételéhez.

A VízVálasztó Konferencia előadásainak diái pdf-ben.

A VÍzVálasztó Konferencia koncepciója, meghívója (2022. szeptember 23., Agrárminisztérium).

VízVálasztó Nyilatkozat a táji vízvisszatartásért – 40 kiemelt tudományos és gazdálkodó aláíróval. (2022. augusztus 7.)

Vízválasztó miniszteri meghallgatás az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén: videófelvétel (0-40 p.: Dr. Nagy István, 40-60 p.: Balogh Péter, 1:00 – 1:23 Koncsos László, + hozzászólások).

 

Sivatagosítás helyett táji vízhasználat (Szabad Föld, 2022. szeptember 2.)

Vízválasztó cikksorozat a Mandinerben (2022. október-december):
Balogh PéterKoncsos László, Réder Ferenc, Dobos Endre, Szilvácsku Zsolt

 

Magyarország vízmérlegének elemzése a klímaváltozás tükrében (Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűlése 2022. júl.)

Mit kell (másképp) tudni az ASZÁLY kapcsán? (12 pont) (2022. júl.)

Mocsárra épült sivatag (A Tiszai-alföld fenntartható működtetése 24 pontban) (2011.)

Tézisgyűjtemény a Duna-Tisza-köze vízgazdálkodási problémái kapcsán, különös tekintettel a Duna-Tisza csatornára (2011.)

Vízlépcsőlátás – megújuló energiákkal a folyók ellen Tanulságok a csongrádi duzzasztási szándék megújulása kapcsán. (2010.)

2 perces parlamenti felszólalás “a Tisza-völgy rendezését illetőleg”. (2008.)

A közép-tiszai táj eredendő működéséről és fenntartható működtetéséről (2005.)
(Az ártéri tájgazdálkodás alapelvei és általános módszertana)

Árvízvédelem ÉS gazdálkodás – javaslat a hullámterek használatára (2002.)

Az ártéri tájgazdálkodás koncepciója – megjelent: Földrajzi Közlemények 2001/3-4. pp.249-270.